به آزمایشگاه تشخیص طبی دی خوش آمدید

شماره تماس 071-52243627 071-52252750

سازمان های طرف قرارداد

سازمان تامین اجتماعی


شماره تماس :

وب سایت :

آدرس :
سازمان تامین اجتماعی